Belle Garden doet haar uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streeft Belle Garden naar een toegankelijke site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met grote zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Belle Garden kan niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Belle Garden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  1. voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  2. voor de inhoud van sites die Belle Garden niet onderhoudt en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
  3. als er sprake is van fouten of vertraging in de verstrekking van informatie;
  4. voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van ontvangen en verstuurde e-mails;
  5. voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd worden;
  6. voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.